School / 1950 / 1955 kleuterschool / 1956 lagere school / 1963 Mulo / 1969 binnenhuisarchitectuur aan Kunstacademies – Rotterdam / Den Haag / Amsterdam / 1978 Academie voor Expressie voor Woord en Gebaar / 2001 tweede fase opleiding Scenografie / 28 augustus 2007, 25 jaar werkzaam in het onderwijs / Werk / 1963-6 zaterdag schoonmaken slagerij vader / 1969 V&D verfafdeling / 1973 Bijenkorf verkoper alle afdelingen / etaleur / stylist / 1975 Magazine VIVA: woonreportages / Freelance fotostyling: Langweilig in Noord met Marieke van der Pol / 1975 Italië Rome Cinecittá: decorschilderen figureren / 1980 Haagse Sociale Academie Arbeidsverhoudingen en Inrichtingswerk / simulatiespelen / dramalessen / 1981 Witte Huis Den Haag dagopvang verslaafden / creatieve therapie / Mbo Mode en Kleding Haaglanden / drama / Tehatex / organisatie en choreografie modeshows: 1983 Amicitia / 1984 Circustheater / 1985/6 Museon / 1987 Lucent Danstheater / Haags Gemeentemuseum modeshow Peter Rozemeijer / Festival Film and Fashion Bioscoop Metropole / modeshow Frans Molenaar en Frank Govers / Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag afstudeercollecties / Ulla Models: Locatie scouting & fotografie / Feest in paradiso stylist Maarten Spruyt / Snackbar Torenstraat Den Haag wandschildering / 1991 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag / public relations / studentendecaan / Lustrum 315 jaar KABK / organisatie benoeming ereleden / opening nieuwbouw H.M. koningin Beatrix/ organisatie open dagen / introductie eerstejaars / 1999 voor Theater opleiding ST&M: regies van afstudeervoorstellingen: 1999 Martine Kennis / 2000 Sander Buckers / 2001 Deborah Freriks, 2005 Anne van Vlerken / 2006 Thamar de Jong / Titia Wolf / productie regie / Witches of Eastwick, Harry Nilsson The Point [in Nederlandse bewerking] / Still Believe Milou van Bodegraven / Operettekét / Theateropleiding Selma Susanna / scenografie hoofddocent / Artemis Stylingacademie 1999-nu projecten / introductie / reflectie / beeld & beleving / ruimtestyling / Bollywood / White Food / Faced Based / 2001-3 VPRO-radio 4 / Oren Wassen / stemmen o.a. de Duitse hofdame Elisabeth von Hohen-Hacken / ROC Mondriaan 2002-nu / 1e Lustrumfeest Ned. Congresgebouw / Kerstdiners M & M wonderlijk wit / zinderend zwart / ruisend rood / Startontbijt 2008 / Opening ceremonie nieuwbouw Leeghwaterplein / MBO Westland / tehatex / drama / regisseur schoolmusicals Grease / Ja Zuster Nee Zuster / De Kleine Prins / Sneeuwwitje / Rood Kapje / Sprookjesmix / Mama Mia / Sound Of Music / 2008 training acteurs Dungeon Amsterdam / 2008 Paulien Cornelisse Dagbraken vormgeving kleding/ ROCMondriaan 2008 / co-auteur curriculum opleiding Kunst & Cultuur / 2010 The Hague Jazz, styling Mondriaan floor / 60STE Zeebelt theater Titia Wolf Kortweg Wolf / Johann Deeder a see of emotions/ Anne van Vlerken ‘Claire van Os’ Der Ring Kann Kurzer. Conceptschool io. /

V = voor Verhoeven

[For English switch to the last E]

Op dit virtuele visitekaartje kan je meer te weten komen over de, 1 oktober 2013 gepensioneerde, dramadocent, regisseur, scenograaf Rob Verhoeven.

NIEUWS: VERHOEVEN DOET BUURTONDERZOEK [bekijk de N]

Rob Verhoeven
Laan van Meerdervoort 218 E
2517 BK Den Haag
Nederland

V = for Verhoeven

[Voor Nederlands schakel over naar de laatste E]

At this virtual business card you can find out more about, October 1, 2013 retiree, drama teacher, director, set designer Rob Verhoeven.

NEWS: VERHOEVEN DOING AREA RESEARCH [view the N]

Rob Verhoeven
Laan van Meerdervoort 218 E
2517 BK The Hague
The Netherlands

C is voor CONCEPTSCHOOL

Tijdens mijn jarenlange ervaring met lesgeven, vroeg ik mij telkens af of het niet beter / anders kon? Dat heeft geleid tot mooie andere invalshoeken en projecten. Mijn ervaring met drama leent zich bij uitstek voor het ontwikkelen en toepassen van spelvormen.

Conceptschool i.o. / concept / school / schoolconcept

Conceptschool is de n/ooit bestaande 'opleiding' die een onorthodox antwoord wil geven op leren.

Ik geef nog steeds les over creëren. Het ligt voor de hand dat je bij mij terecht kunt voor een brainstorm-sessie, zowel persoonlijk als 'en groupe'.

Ook de aanvoering en / of begeleiding van een denktank-sessie is mogelijk. Het kan op maat.

Inhoudelijk ben ik gespecialiseerd in theater, drama, interieur, en styling.

Kijk voor wat ik interessant vind op Conceptualist

C is for CONCEPTSCHOOL

During my years of teaching experience, I always asked myself whether it could not be better / different? This has led to different approaches and beautiful projects. My experience with drama is ideal for the development and application of plays.

Concept School b.e. / Concept / school / school concept

Concept School is the n / ever existing "training" that an unorthodox attempt to respond to learning.

I still give lessons about creating. It is obvious that you can go for a brainstorming session, both personally 'and groupe' with me.

The leadership and / or supervision of a think tank session is possible. It can be customized.

In terms of content, I specialize in theater, drama, interior, and styling.

Look what I find interesting on Conceptualist

B is voor Bloggen

Op CONCEPTUALIST laat ik zien wat voor mij interessante ideeën van anderen zijn.

Op Bloxel vind je zeer persoonlijke achtergronden / ontboezemingen / fascinaties / oude liefdes / verkleedpartijen. Op Pinterest verzamel ik verschillende categorieën beelden. Soms samen met anderen bij wijze van visuele brainstorm.

B is for Blogging

On CONCEPTUALIST I'll see what others are interesting ideas for me.

On Bloxel I find very personal backgrounds / confessions / fascinations / old loves / dress parties. on Pinterest I collect different categories of images. Sometimes with others by way of visual brainstorming.

V is voor VORMGEVING

Mijn fascinatie voor een inhoudelijke vormgeving heeft mij altijd beziggehouden. Na verschillende pogingen ‘binnenhuisarchitect’ te worden ben ik via etaleren en styling en een theateropleiding geworden tot dramadocent en regisseur.

Later, I attended a training scenography. In the background of this website is the culmination of what I've been doing in my life.

In mijn werk is de vraag “Hoe gaat dat er dan uitzien?” altijd aanwezig. Een van mijn favoriete onderwerpen is ‘mise en scène’. Afstand en route op het toneel, daarmee spelen is fascinerend.

V is for DESIGN

My fascination for a substantive design has always puzzled me. After several attempts 'interior' to me via display and styling and a theater become a drama teacher and director.

Later, I attended a training scenography. In the background of this website is the culmination of what I've been doing in my life.

In my work, the question "How does that look like?" Is always present. One of my favorite subjects 'mise en scene'. Distance and route to the scene, thus play is fascinating.

E is voor EDUCATIE

Meer dan dertig jaar lesgeven eist zijn tol. Het is een verslaving. Niet onprettig hoor. Ik zeg wel eens; ik kan lesgeven over een oude krant.

Ik heb namelijk het idee dat er altijd wel iets te vinden is, dat fascinerend genoeg is om over te brengen. In alles en iedereen zit een verhaal. En de kunst van het improviseren en verhalen vertellen is een waardevol bezit.

E is for EDUCATION

More than thirty years of teaching takes its toll. It is an addiction. Not unpleasant though. I sometimes say, I can teach an old newspaper.

Because I have the idea that there is always something to find that fascinating enough to transfer. In everyone and everything is a story. And the art of improvisation and storytelling is a valuable asset.

R is voor REGIE

In mijn regies ga ik altijd uit van wat zich voordoet. Met als startpunt het verhaal, het materiaal, de mensen, de ruimte en de tijd, kijk ik wat de beweging is en van daaruit ga ik aan de slag. De onmetelijke mogelijkheden verborgen in de mens, is waar ik op reken en bouw.

Ondertussen ben ik in mijn achterhoofd bezig met de mise en scène en scenografie. Ik leg het uit als: ik ben op zoek naar ‘een ding’, ‘een kloppend geheel’.

R is for DIRECTION

In my régies I always go out of whatever arises. As a starting point the story, the media, the people, the space and the time, I'll see what the movement is and from there I go to work. The immense possibilities hidden in man, is what I'm counting on, and construction.

Meanwhile, I'm working on the staging and scenography. In my mind I put it like this: I'm looking for a 'thing', 'a beating entirely.

H is voor HELP

Komt u er niet uit, dan mag u altijd mailen. Graag zelfs.

If you are confused, maybe you can send me an email? Please, don’t hesitate.

H is for HELP

Komt u er niet uit, dan mag u altijd mailen. Graag zelfs.

If you are confused, maybe you can send me an email? Please, don’t hesitate.

V is voor Von PUPPENHAUSEN

Sinds 2000 ben ik belast met de nalatenschap van Otto à Babaházaik. Deze Hongaarse globetrotter heeft zijn leven besteed aan het ter zijde staan van een groep Europese artiesten. Zijn leven wordt nu gereconstrueerd, door middel van het uitgraven van zijn nalatenschap. Als curator van zijn erfenis ben ik daar mee belast. De resultaten zullen gaandeweg op www.vonpuppenhausen.eu te zien zijn.

V is for Von PUPPENHAUSEN

Since 2000 I am in charge of the estate of Otto à Babaházaik. This Hungarian globetrotter has devoted his life to the help from a group of European artists. His life is reconstructed now, through the excavation of his legacy. As curator of his legacy am I charged it. The results will gradually at www.vonpuppenhausen.eu appearing.

N is voor NIEUW

Nieuw is VERHOEVEN DOET BUURTONDERZOEK

Ik ben gek op theater. Ik hou van de revue. Ik hou van typetjes. Ik hou van kleinkunst. Vroeger bezocht ik graag de 'Volle Dolle Maandag' van het Theater a/d Haven. En toen, opeens, was daar het aanbod van John De Weerd om zoiets te gaan organiseren in Zaal 3.

Elke derde dinsdag van de maand ontvang ik 'local heroes' in een muzikale en theatrale omlijsting. Kijk voor het laatste nieuws op VERHOEVEN DOET BUURTONDERZOEK.

N is for NEW

New is VERHOEVEN DOING AREA RESEARCH

I love theater. I love the revue. I love cameos. I love cabaret. I used to like visiting the 'Full Mad Monday' Theater a / d Port. And then, suddenly, there was the offer of John De Weerd thing to go in organizing Zaal 3.

Every third Tuesday of the month, I receive "local heroes" in a musical and theatrical entertainment. For the latest news VERHOEVEN DOING AREA RESEARCH.